Samenaankoop stookolie - digitaal bestellen tot maandag 20 januari 2020

Zoals je zult gemerkt hebben vragen wij ook de vervaldatum van de keuring op je groene dop. Schrijf deze steeds volledig op, dag maand en jaar. Kan je je dop niet goed meer lezen, kijk dan op het attest dat je voor deze keuring hebt ontvangen. Bovengrondse tanks moeten altijd een keuringsdatum NA april 2009 hebben, zo niet moeten zij opnieuw gekeurd worden.
Houd met het oog op een volgende tankbeurt je keuringsdatum goed in het oog, laat tijdig je tank opnieuw keuren.
Je kan dit doen door de firma comfort heating, tweemaal per jaar, in mei en oktober werken wij met deze firma samen voor het onderhoud van ketels, schoorstenen en tankkeuring. Let wel op, als je bv in oktober inschrijft kan het enkele maanden duren eer je aan de beurt komt, iemand van de firma zal u contacteren naargelang hun planning, zorg dat je tank steeds tijdig gekeurd is.

Gelieve erop te letten dat je op het invulformulier bij "Tonkeuring groene dop geldig tot" dit invult de datum op groene dop 00/00/0000

 

 

 

 

Stookolie formulier